Xe đã sử dụng%xe% để bán

Sắp xếp theo
Auto prodáno
CHÚNG TÔI RẤT TIẾC, VÌ CHIẾC XE NÀY ĐÃ BÁN RỒI, XIN BẠN HÃY CHỌN TRONG BẢNG CHÀO HÀNG DƯỚI ĐÂY

CÁC XE TƯƠNG TỰ

Audi A4 3.0 TDi
Hạ giá 40 000 Kč

Audi A4 3.0 TDi

2009 / 3.0 TDi / 176 kW / xe chạy dầu / xe combi / 4x4 / tự động
Hàng tháng từ 1 065 Kč
Giá khuyến mại 209 999 Kč
Audi A4 3.0 TDi
Hạ giá 55 000 Kč

Audi A4 3.0 TDi

2008 / 3.0 TDi / 176 kW / xe chạy dầu / xe combi / 4x4 / chỉnh bằng tay
Hàng tháng từ 1 003 Kč
Giá khuyến mại 199 999 Kč
Audi A4 2.0TDi
Hạ giá 40 000 Kč

Audi A4 2.0TDi

2008 / 2.0TDi / 105 kW / xe chạy dầu / xe combi / chỉnh bằng tay
Hàng tháng từ 880 Kč
Giá khuyến mại 169 999 Kč
Audi A4 2.0TDI
Hạ giá 20 000 Kč

Audi A4 2.0TDI

2009 / 2.0TDI / 105 kW / xe chạy dầu / xe combi / chỉnh bằng tay
Hàng tháng từ 696 Kč
Giá khuyến mại 129 999 Kč
Audi A4 2.7 TDi
Hạ giá 15 000 Kč

Audi A4 2.7 TDi

2006 / 2.7 TDi / 132 kW / xe chạy dầu / xe combi / chỉnh bằng tay
Hàng tháng từ 660 Kč
Giá khuyến mại 99 999 Kč
Audi A4 2.0 TDi
Hạ giá 16 000 Kč

Audi A4 2.0 TDi

2006 / 2.0 TDi / 103 kW / xe chạy dầu / xe combi / tự động
Hàng tháng từ 655 Kč
Giá khuyến mại 98 999 Kč
Audi A4 3.0 TDi
Hạ giá 25 000 Kč

Audi A4 3.0 TDi

2008 / 3.0 TDi / 176 kW / xe chạy dầu / xe combi / 4x4 / tự động
Hàng tháng từ 1 065 Kč
Giá khuyến mại 209 999 Kč
Audi A4 2.0TDi
Hạ giá 40 000 Kč

Audi A4 2.0TDi

2012 / 2.0TDi / 130 kW / xe chạy dầu / xe combi / chỉnh bằng tay
Hàng tháng từ 1 092 Kč
Giá khuyến mại 259 999 Kč
Audi A4 2.7 TDi
Hạ giá 15 000 Kč

Audi A4 2.7 TDi S-line

2009 / 2.7 TDi / 140 kW / xe chạy dầu / xe combi / chỉnh bằng tay
Hàng tháng từ 1 003 Kč
Giá khuyến mại 199 999 Kč
Audi A4 2.0TDi
Hạ giá 20 000 Kč

Audi A4 2.0TDi Attraction

2010 / 2.0TDi / 105 kW / xe chạy dầu / xe combi / chỉnh bằng tay
Hàng tháng từ 983 Kč
Giá khuyến mại 194 999 Kč
1