Xe đã sử dụng%xe% để bán

Sắp xếp theo
Auto prodáno
CHÚNG TÔI RẤT TIẾC, VÌ CHIẾC XE NÀY ĐÃ BÁN RỒI, XIN BẠN HÃY CHỌN TRONG BẢNG CHÀO HÀNG DƯỚI ĐÂY

CÁC XE TƯƠNG TỰ

Audi A4 2.7 TDi
Hạ giá 30 000 Kč

Audi A4 2.7 TDi S-line

2009 / 2.7 TDi / 140 kW / xe chạy dầu / xe combi / chỉnh bằng tay
Hàng tháng từ 901 Kč
Giá khuyến mại 174 999 Kč
Audi A4 3.0TDi
Hạ giá 50 000 Kč

Audi A4 3.0TDi

2012 / 3.0TDi / 180 kW / xe chạy dầu / xe combi / 4x4 / tự động
Hàng tháng từ 1 163 Kč
Giá khuyến mại 279 999 Kč
Audi A4 2.0TDi
Hạ giá 20 000 Kč

Audi A4 2.0TDi

2007 / 2.0TDi / 125 kW / xe chạy dầu / xe combi / chỉnh bằng tay
Hàng tháng từ 782 Kč
Giá khuyến mại 119 999 Kč
Audi A4 2.0TDi

Audi A4 2.0TDi

2007 / 2.0TDi / 125 kW / xe chạy dầu / xe combi / 4x4 / chỉnh bằng tay
Hàng tháng từ 777 Kč
Giá khuyến mại 119 000 Kč
Audi A4 2.0TDi
Hạ giá 31 000 Kč

Audi A4 2.0TDi

2014 / 2.0TDi / 130 kW / xe chạy dầu / xe combi / 4x4 / tự động
Hàng tháng từ 1 038 Kč
Giá khuyến mại 278 999 Kč
Audi A4 2.0 TDi
Hạ giá 17 000 Kč

Audi A4 2.0 TDi S-line

2007 / 2.0 TDi / 125 kW / xe chạy dầu / xe combi / chỉnh bằng tay
Hàng tháng từ 797 Kč
Giá khuyến mại 122 999 Kč
Audi A4 2.0TDi
Hạ giá 17 000 Kč

Audi A4 2.0TDi S-line

2007 / 2.0TDi / 125 kW / xe chạy dầu / xe combi / chỉnh bằng tay
Hàng tháng từ 772 Kč
Giá khuyến mại 117 999 Kč
Audi A4 2.0TDi
Hạ giá 25 000 Kč

Audi A4 2.0TDi

2012 / 2.0TDi / 105 kW / xe chạy dầu / xe combi / chỉnh bằng tay
Hàng tháng từ 1 022 Kč
Giá khuyến mại 239 999 Kč
Audi A4 2.0TDi
Hạ giá 25 000 Kč

Audi A4 2.0TDi

2005 / 2.0TDi / 103 kW / xe chạy dầu / xe combi / chỉnh bằng tay
Hàng tháng từ 562 Kč
Giá khuyến mại 79 999 Kč
Audi A4 2.0TDi
Hạ giá 20 000 Kč

Audi A4 2.0TDi

2011 / 2.0TDi / 105 kW / xe chạy dầu / xe combi / chỉnh bằng tay
Hàng tháng từ 1 024 Kč
Giá khuyến mại 204 999 Kč
1