Xe đã sử dụng%xe% để bán

Sắp xếp theo
Auto prodáno
CHÚNG TÔI RẤT TIẾC, VÌ CHIẾC XE NÀY ĐÃ BÁN RỒI, XIN BẠN HÃY CHỌN TRONG BẢNG CHÀO HÀNG DƯỚI ĐÂY

CÁC XE TƯƠNG TỰ

BMW Řada 3 2.0 D

BMW Řada 3 2.0 D

2011 / 2.0 D / 120 kW / xe chạy dầu / xe combi / chỉnh bằng tay
Hàng tháng từ 1 003 Kč
Giá khuyến mại 200 000 Kč
BMW Řada 3 3.0d
Hạ giá 46 000 Kč

BMW Řada 3 3.0d

2006 / 3.0d / 170 kW / xe chạy dầu / xe combi / 4x4 / chỉnh bằng tay
Hàng tháng từ 630 Kč
Giá khuyến mại 93 999 Kč
BMW Řada 3 2.0d
Hạ giá 60 000 Kč

BMW Řada 3 2.0d

2012 / 2.0d / 135 kW / xe chạy dầu / xe combi / chỉnh bằng tay
Hàng tháng từ 1 057 Kč
Giá khuyến mại 249 999 Kč
BMW Řada 3 3.0d
Hạ giá 35 000 Kč

BMW Řada 3 3.0d

2010 / 3.0d / 180 kW / xe chạy dầu / xe combi / 4x4 / chỉnh bằng tay
Hàng tháng từ 1 024 Kč
Giá khuyến mại 204 999 Kč
BMW Řada 3 3.0d
Hạ giá 10 000 Kč

BMW Řada 3 3.0d

2008 / 3.0d / 180 kW / xe chạy dầu / xe combi / 4x4 / chỉnh bằng tay
Hàng tháng từ 819 Kč
Giá khuyến mại 159 999 Kč
BMW Řada 3 2.0d
Hạ giá 45 000 Kč

BMW Řada 3 2.0d Sport Line

2012 / 2.0d / 135 kW / xe chạy dầu / xe combi / chỉnh bằng tay
Hàng tháng từ 1 180 Kč
Giá khuyến mại 284 999 Kč
BMW Řada 3 2.0d
Hạ giá 40 000 Kč

BMW Řada 3 2.0d M Paket

2012 / 2.0d / 105 kW / xe chạy dầu / xe combi / chỉnh bằng tay
Hàng tháng từ 1 057 Kč
Giá khuyến mại 249 999 Kč
BMW Řada 3 3.0 D

BMW Řada 3 3.0 D

2007 / 3.0 D / 210 kW / xe chạy dầu / xe combi / tự động
Hàng tháng từ 1 075 Kč
Giá khuyến mại 175 000 Kč
BMW Řada 3 2.0
Hạ giá 20 000 Kč

BMW Řada 3 2.0

2009 / 2.0 / 125 kW / xe chạy xăng / xe combi / chỉnh bằng tay
Hàng tháng từ 942 Kč
Giá khuyến mại 184 999 Kč
BMW Řada 3 2.0d
Hạ giá 30 000 Kč

BMW Řada 3 2.0d

2010 / 2.0d / 130 kW / xe chạy dầu / xe combi / chỉnh bằng tay
Hàng tháng từ 962 Kč
Giá khuyến mại 189 999 Kč
1