Xe đã sử dụng%xe% để bán

Sắp xếp theo
Auto prodáno
CHÚNG TÔI RẤT TIẾC, VÌ CHIẾC XE NÀY ĐÃ BÁN RỒI, XIN BẠN HÃY CHỌN TRONG BẢNG CHÀO HÀNG DƯỚI ĐÂY

CÁC XE TƯƠNG TỰ

BMW Řada 3 2.0 D

BMW Řada 3 2.0 D

2011 / 2.0 D / 120 kW / xe chạy dầu / xe combi / chỉnh bằng tay
Hàng tháng từ 1 003 Kč
Giá khuyến mại 200 000 Kč
BMW Řada 3 3.0d
Hạ giá 25 000 Kč

BMW Řada 3 3.0d

2006 / 3.0d / 170 kW / xe chạy dầu / xe combi / 4x4 / chỉnh bằng tay
Hàng tháng từ 733 Kč
Giá khuyến mại 114 999 Kč
BMW Řada 3 2.0
Hạ giá 20 000 Kč

BMW Řada 3 2.0

2006 / 2.0 / 110 kW / xe chạy xăng / xe combi / chỉnh bằng tay
Hàng tháng từ 709 Kč
Giá khuyến mại 109 999 Kč
BMW Řada 3 1.8i
Hạ giá 21 000 Kč

BMW Řada 3 1.8i

2004 / 1.8i / 85 kW / xe chạy xăng / xe combi / tự động
Hàng tháng từ 435 Kč
Giá khuyến mại 64 000 Kč
BMW Řada 3 2.0d
Hạ giá 35 000 Kč

BMW Řada 3 2.0d

2012 / 2.0d / 135 kW / xe chạy dầu / xe combi / chỉnh bằng tay
Hàng tháng từ 1 145 Kč
Giá khuyến mại 274 999 Kč
BMW Řada 3 2.0d
Hạ giá 31 000 Kč

BMW Řada 3 2.0d

2012 / 2.0d / 135 kW / xe chạy dầu / xe combi / 4x4 / tự động
Hàng tháng từ 948 Kč
Giá khuyến mại 218 999 Kč
BMW Řada 3 2.5
Hạ giá 30 000 Kč

BMW Řada 3 2.5

2007 / 2.5 / 160 kW / xe chạy xăng / xe combi / 4x4 / tự động
Hàng tháng từ 977 Kč
Giá khuyến mại 159 999 Kč
BMW Řada 3 3.0d
Hạ giá 25 000 Kč

BMW Řada 3 3.0d

2010 / 3.0d / 180 kW / xe chạy dầu / xe combi / 4x4 / chỉnh bằng tay
Hàng tháng từ 1 065 Kč
Giá khuyến mại 209 999 Kč
BMW Řada 3 3.0d
Hạ giá 10 000 Kč

BMW Řada 3 3.0d

2008 / 3.0d / 180 kW / xe chạy dầu / xe combi / 4x4 / chỉnh bằng tay
Hàng tháng từ 819 Kč
Giá khuyến mại 159 999 Kč
BMW Řada 3 2.0d
Hạ giá 26 000 Kč

BMW Řada 3 2.0d Sport Line

2012 / 2.0d / 135 kW / xe chạy dầu / xe combi / chỉnh bằng tay
Hàng tháng từ 1 247 Kč
Giá khuyến mại 303 999 Kč
1