Xe đã sử dụng%xe% để bán

Sắp xếp theo
Auto prodáno
CHÚNG TÔI RẤT TIẾC, VÌ CHIẾC XE NÀY ĐÃ BÁN RỒI, XIN BẠN HÃY CHỌN TRONG BẢNG CHÀO HÀNG DƯỚI ĐÂY

CÁC XE TƯƠNG TỰ

Citroën Jumper 2.2 HDi
Hạ giá 46 000 Kč

Citroën Jumper 2.2 HDi

2012 / 2.2 HDi / 96 kW / xe chạy dầu / xe chở hàng / chỉnh bằng tay
Hàng tháng từ 614 Kč
Giá khuyến mại 134 240 Kč
Citroën Jumper 2.0HDi
Hạ giá 30 000 Kč

Citroën Jumper 2.0HDi

2016 / 2.0HDi / 81 kW / xe chạy dầu / xe chở hàng / chỉnh bằng tay
Hàng tháng từ 1 069 Kč
Giá khuyến mại 288 800 Kč
Citroën Jumper 2.2HDi
Hạ giá 18 000 Kč

Citroën Jumper 2.2HDi

2015 / 2.2HDi / 96 kW / xe chạy dầu / xe chở hàng / chỉnh bằng tay
Hàng tháng từ 1 203 Kč
Giá khuyến mại 331 150 Kč
Citroën Jumper 2.2HDi
Hạ giá 31 000 Kč

Citroën Jumper 2.2HDi

2015 / 2.2HDi / 96 kW / xe chạy dầu / xe chở hàng / chỉnh bằng tay
Hàng tháng từ 1 165 Kč
Giá khuyến mại 319 050 Kč
Citroën Jumper 2.2 HDi

Citroën Jumper 2.2 HDi

2014 / 2.2 HDi / 81 kW / xe chạy dầu / xe chở hàng / chỉnh bằng tay
Hàng tháng từ 1 010 Kč
Giá khuyến mại 270 000 Kč
Citroën Jumper 2.2 HDi

Citroën Jumper 2.2 HDi

2013 / 2.2 HDi / 96 kW / xe chạy dầu / xe chở hàng / chỉnh bằng tay
Hàng tháng từ 916 Kč
Giá khuyến mại 210 000 Kč
Citroën Jumper 2.2 HDi
Hạ giá 107 000 Kč

Citroën Jumper 2.2 HDi

2015 / 2.2 HDi / 81 kW / xe chạy dầu / xe chở hàng / chỉnh bằng tay
Hàng tháng từ 955 Kč
Giá khuyến mại 252 500 Kč
Citroën Jumper 2.2 TDCi

Citroën Jumper 2.2 TDCi

2015 / 2.2 TDCi / 81 kW / xe chạy dầu / xe chở hàng / chỉnh bằng tay
Hàng tháng từ 1 010 Kč
Giá khuyến mại 270 000 Kč
Citroën Jumper 2.2 HDi

Citroën Jumper 2.2 HDi

2015 / 2.2 HDi / 96 kW / xe chạy dầu / xe chở hàng / chỉnh bằng tay
Hàng tháng từ 1 010 Kč
Giá khuyến mại 270 000 Kč
Citroën Jumper 2.2 HDi

Citroën Jumper 2.2 HDi

2014 / 2.2 HDi / 96 kW / xe chạy dầu / xe chở hàng / chỉnh bằng tay
Hàng tháng từ 947 Kč
Giá khuyến mại 250 000 Kč