Xe đã sử dụng%xe% để bán

Sắp xếp theo
Auto prodáno
CHÚNG TÔI RẤT TIẾC, VÌ CHIẾC XE NÀY ĐÃ BÁN RỒI, XIN BẠN HÃY CHỌN TRONG BẢNG CHÀO HÀNG DƯỚI ĐÂY

CÁC XE TƯƠNG TỰ

Citroën Jumper 2.2 HDi
Hạ giá 95 000 Kč

Citroën Jumper 2.2 HDi

2015 / 2.2 HDi / 81 kW / xe chạy dầu / xe chở hàng / chỉnh bằng tay
Hàng tháng từ 993 Kč
Giá khuyến mại 264 600 Kč
Citroën Jumper 2.2 HDi
Hạ giá 89 000 Kč

Citroën Jumper 2.2 HDi

2015 / 2.2 HDi / 81 kW / xe chạy dầu / xe chở hàng / chỉnh bằng tay
Hàng tháng từ 1 012 Kč
Giá khuyến mại 270 650 Kč
Citroën Jumper 2.2 HDi
Hạ giá 85 000 Kč

Citroën Jumper 2.2 HDi

2015 / 2.2 HDi / 81 kW / xe chạy dầu / xe chở hàng / chỉnh bằng tay
Hàng tháng từ 1 069 Kč
Giá khuyến mại 288 800 Kč
Citroën Jumper 2.2 HDi
Hạ giá 40 000 Kč

Citroën Jumper 2.2 HDi

2012 / 2.2 HDi / 96 kW / xe chạy dầu / xe chở hàng / chỉnh bằng tay
Hàng tháng từ 635 Kč
Giá khuyến mại 140 290 Kč
Citroën Jumper 2.2 HDi
Hạ giá 18 000 Kč

Citroën Jumper 2.2 HDi

2009 / 2.2 HDi / 74 kW / xe chạy dầu / xe chở hàng / chỉnh bằng tay
Hàng tháng từ 495 Kč
Giá khuyến mại 86 000 Kč
Citroën Jumper 2.2 HDi
Hạ giá 42 000 Kč

Citroën Jumper 2.2 HDi

2015 / 2.2 HDi / 81 kW / xe chạy dầu / xe chở hàng / chỉnh bằng tay
Hàng tháng từ 878 Kč
Giá khuyến mại 228 300 Kč
Citroën Jumper 2.0HDi
Hạ giá 18 000 Kč

Citroën Jumper 2.0HDi

2016 / 2.0HDi / 81 kW / xe chạy dầu / xe chở hàng / chỉnh bằng tay
Hàng tháng từ 1 108 Kč
Giá khuyến mại 300 900 Kč
Citroën Jumper 2.2HDi
Hạ giá 12 000 Kč

Citroën Jumper 2.2HDi

2012 / 2.2HDi / 96 kW / xe chạy dầu / xe chở hàng / chỉnh bằng tay
Hàng tháng từ 810 Kč
Giá khuyến mại 184 900 Kč
Citroën Jumper 2.2HDi
Hạ giá 18 000 Kč

Citroën Jumper 2.2HDi

2015 / 2.2HDi / 96 kW / xe chạy dầu / xe chở hàng / chỉnh bằng tay
Hàng tháng từ 1 203 Kč
Giá khuyến mại 331 150 Kč
Citroën Jumper 2.2 HDi

Citroën Jumper 2.2 HDi

2015 / 2.2 HDi / 96 kW / xe chạy dầu / xe chở hàng / chỉnh bằng tay
Hàng tháng từ 1 136 Kč
Giá khuyến mại 310 000 Kč