Xe đã sử dụng%xe% để bán

Sắp xếp theo
Ford Grand C-MAX 1.5TDCi
Hạ giá 60 000 Kč

Ford Grand C-MAX 1.5TDCi

2016 / 1.5TDCi / 88 kW / xe chạy dầu / xe đa dụng (MPV) / tự động
Hàng tháng từ 1 010 Kč
Giá khuyến mại 269 999 Kč
Ford Grand C-MAX 1.6T

Ford Grand C-MAX 1.6T

2014 / 1.6T / 110 kW / xe chạy xăng / xe đa dụng (MPV) / chỉnh bằng tay
Hàng tháng từ 871 Kč
Giá khuyến mại 225 999 Kč
Ford Grand C-MAX 1.5 TDCi
Hạ giá 30 000 Kč

Ford Grand C-MAX 1.5 TDCi Trend

2015 / 1.5 TDCi / 88 kW / xe chạy dầu / xe đa dụng (MPV) / chỉnh bằng tay
Hàng tháng từ 789 Kč
Giá khuyến mại 204 999 Kč
Ford C-MAX 1.6TDCi
Hạ giá 40 000 Kč

Ford C-MAX 1.6TDCi Titanium

2014 / 1.6TDCi / 85 kW / xe chạy dầu / xe đa dụng (MPV) / chỉnh bằng tay
Hàng tháng từ 789 Kč
Giá khuyến mại 204 999 Kč
Ford C-MAX 1.6 TDCi

Ford C-MAX 1.6 TDCi Titanium

2014 / 1.6 TDCi / 85 kW / xe chạy dầu / xe đa dụng (MPV) / chỉnh bằng tay
Hàng tháng từ 758 Kč
Giá khuyến mại 194 999 Kč
Ford Grand C-MAX 1.6TDCi

Ford Grand C-MAX 1.6TDCi

2015 / 1.6TDCi / 85 kW / xe chạy dầu / xe đa dụng (MPV) / chỉnh bằng tay
Hàng tháng từ 742 Kč
Giá khuyến mại 190 000 Kč
Ford C-MAX 1.6 EcoBoo

Ford C-MAX 1.6 EcoBoo Titanium

2011 / 1.6 EcoBoo / 134 kW / xe chạy xăng / xe đa dụng (MPV) / chỉnh bằng tay
Hàng tháng từ 962 Kč
Giá khuyến mại 190 000 Kč
Ford C-MAX 1.6TDCi
Hạ giá 27 000 Kč

Ford C-MAX 1.6TDCi Trend

2013 / 1.6TDCi / 85 kW / xe chạy dầu / xe đa dụng (MPV) / chỉnh bằng tay
Hàng tháng từ 821 Kč
Giá khuyến mại 187 999 Kč
Ford Grand C-MAX 1.6TDCi

Ford Grand C-MAX 1.6TDCi Titanium

2012 / 1.6TDCi / 85 kW / xe chạy dầu / xe đa dụng (MPV) / chỉnh bằng tay
Hàng tháng từ 810 Kč
Giá khuyến mại 184 999 Kč
Ford C-MAX 2.0TDCi
Hạ giá 10 000 Kč

Ford C-MAX 2.0TDCi Titanium

2014 / 2.0TDCi / 85 kW / xe chạy dầu / xe đa dụng (MPV) / tự động
Hàng tháng từ 726 Kč
Giá khuyến mại 184 999 Kč
1 2 3 4 6