Xe đã sử dụng%xe% để bán

Sắp xếp theo
Auto prodáno
CHÚNG TÔI RẤT TIẾC, VÌ CHIẾC XE NÀY ĐÃ BÁN RỒI, XIN BẠN HÃY CHỌN TRONG BẢNG CHÀO HÀNG DƯỚI ĐÂY

CÁC XE TƯƠNG TỰ

Ford C-MAX 2.0 TDCi
Hạ giá 12 000 Kč

Ford C-MAX 2.0 TDCi

2004 / 2.0 TDCi / 100 kW / xe chạy dầu / xe đa dụng (MPV) / chỉnh bằng tay
Hàng tháng từ 244 Kč
Giá khuyến mại 40 000 Kč
Ford C-MAX 1.8 TDCi
Hạ giá 15 000 Kč

Ford C-MAX 1.8 TDCi

2008 / 1.8 TDCi / 85 kW / xe chạy dầu / xe đa dụng (MPV) / chỉnh bằng tay
Hàng tháng từ 450 Kč
Giá khuyến mại 74 999 Kč
Ford C-MAX 1.6 TDCi
Hạ giá 20 000 Kč

Ford C-MAX 1.6 TDCi

2005 / 1.6 TDCi / 80 kW / xe chạy dầu / xe đa dụng (MPV) / chỉnh bằng tay
Hàng tháng từ 244 Kč
Giá khuyến mại 40 000 Kč
Ford C-MAX 2.0 TDCi
Hạ giá 10 000 Kč

Ford C-MAX 2.0 TDCi Ghia

2006 / 2.0 TDCi / 100 kW / xe chạy dầu / xe đa dụng (MPV) / chỉnh bằng tay
Hàng tháng từ 440 Kč
Giá khuyến mại 65 000 Kč
Ford C-MAX 2.0 TDCi
Hạ giá 26 000 Kč

Ford C-MAX 2.0 TDCi Champions

2013 / 2.0 TDCi / 85 kW / xe chạy dầu / xe đa dụng (MPV) / tự động
Hàng tháng từ 789 Kč
Giá khuyến mại 178 999 Kč
Ford C-MAX 1.8 TDCi
Hạ giá 15 000 Kč

Ford C-MAX 1.8 TDCi Ghia

2009 / 1.8 TDCi / 85 kW / xe chạy dầu / xe đa dụng (MPV) / chỉnh bằng tay
Hàng tháng từ 553 Kč
Giá khuyến mại 99 999 Kč
Ford C-MAX 1.6 TDCi
Hạ giá 28 000 Kč

Ford C-MAX 1.6 TDCi

2010 / 1.6 TDCi / 70 kW / xe chạy dầu / xe đa dụng (MPV) / chỉnh bằng tay
Hàng tháng từ 622 Kč
Giá khuyến mại 111 999 Kč
Ford C-MAX 1.6 TDCi
Hạ giá 33 000 Kč

Ford C-MAX 1.6 TDCi

2015 / 1.6 TDCi / 85 kW / xe chạy dầu / xe đa dụng (MPV) / chỉnh bằng tay
Hàng tháng từ 606 Kč
Giá khuyến mại 151 999 Kč
Ford C-MAX 1.6 TDCi
Hạ giá 20 000 Kč

Ford C-MAX 1.6 TDCi Titanium

2011 / 1.6 TDCi / 85 kW / xe chạy dầu / xe đa dụng (MPV) / chỉnh bằng tay
Hàng tháng từ 778 Kč
Giá khuyến mại 149 999 Kč
Ford C-MAX 1.8 TDCi
Hạ giá 11 000 Kč

Ford C-MAX 1.8 TDCi Ghia

2009 / 1.8 TDCi / 85 kW / xe chạy dầu / xe đa dụng (MPV) / chỉnh bằng tay
Hàng tháng từ 508 Kč
Giá khuyến mại 88 999 Kč
1