Xe đã sử dụng%xe% để bán

Sắp xếp theo
Auto prodáno
CHÚNG TÔI RẤT TIẾC, VÌ CHIẾC XE NÀY ĐÃ BÁN RỒI, XIN BẠN HÃY CHỌN TRONG BẢNG CHÀO HÀNG DƯỚI ĐÂY

CÁC XE TƯƠNG TỰ

Ford C-MAX 1.8 TDCi
Hạ giá 20 000 Kč

Ford C-MAX 1.8 TDCi

2008 / 1.8 TDCi / 85 kW / xe chạy dầu / xe đa dụng (MPV) / chỉnh bằng tay
Hàng tháng từ 430 Kč
Giá khuyến mại 69 999 Kč
Ford C-MAX 1.6 TDCi
Hạ giá 25 000 Kč

Ford C-MAX 1.6 TDCi

2005 / 1.6 TDCi / 80 kW / xe chạy dầu / xe đa dụng (MPV) / chỉnh bằng tay
Hàng tháng từ 220 Kč
Giá khuyến mại 35 000 Kč
Ford C-MAX 2.0TDCi
Hạ giá 35 000 Kč

Ford C-MAX 2.0TDCi

2013 / 2.0TDCi / 85 kW / xe chạy dầu / xe đa dụng (MPV) / tự động
Hàng tháng từ 757 Kč
Giá khuyến mại 169 999 Kč
Ford C-MAX 1.8 TDCi
Hạ giá 20 000 Kč

Ford C-MAX 1.8 TDCi Ghia

2009 / 1.8 TDCi / 85 kW / xe chạy dầu / xe đa dụng (MPV) / chỉnh bằng tay
Hàng tháng từ 532 Kč
Giá khuyến mại 94 999 Kč
Ford C-MAX 1.6 TDCi
Hạ giá 25 000 Kč

Ford C-MAX 1.6 TDCi

2010 / 1.6 TDCi / 70 kW / xe chạy dầu / xe đa dụng (MPV) / chỉnh bằng tay
Hàng tháng từ 594 Kč
Giá khuyến mại 109 999 Kč
Ford C-MAX 1.6 TDCi
Hạ giá 33 000 Kč

Ford C-MAX 1.6 TDCi

2015 / 1.6 TDCi / 85 kW / xe chạy dầu / xe đa dụng (MPV) / chỉnh bằng tay
Hàng tháng từ 606 Kč
Giá khuyến mại 151 999 Kč
Ford C-MAX 1.6TDCi
Hạ giá 25 000 Kč

Ford C-MAX 1.6TDCi Titanium

2011 / 1.6TDCi / 85 kW / xe chạy dầu / xe đa dụng (MPV) / chỉnh bằng tay
Hàng tháng từ 757 Kč
Giá khuyến mại 144 999 Kč
Ford C-MAX 1.8 TDCi
Hạ giá 20 000 Kč

Ford C-MAX 1.8 TDCi Ghia

2009 / 1.8 TDCi / 85 kW / xe chạy dầu / xe đa dụng (MPV) / chỉnh bằng tay
Hàng tháng từ 471 Kč
Giá khuyến mại 79 999 Kč
Ford C-MAX 2.0TDCi

Ford C-MAX 2.0TDCi Ghia

2004 / 2.0TDCi / 100 kW / xe chạy dầu / xe đa dụng (MPV) / chỉnh bằng tay
Hàng tháng từ 386 Kč
Giá khuyến mại 64 000 Kč
Ford C-MAX 2.0 TDCi
Hạ giá 20 000 Kč

Ford C-MAX 2.0 TDCi

2010 / 2.0 TDCi / 100 kW / xe chạy dầu / xe đa dụng (MPV) / tự động
Hàng tháng từ 573 Kč
Giá khuyến mại 104 999 Kč
1