Xe đã sử dụng%xe% để bán

Sắp xếp theo
Auto prodáno
CHÚNG TÔI RẤT TIẾC, VÌ CHIẾC XE NÀY ĐÃ BÁN RỒI, XIN BẠN HÃY CHỌN TRONG BẢNG CHÀO HÀNG DƯỚI ĐÂY

CÁC XE TƯƠNG TỰ

Ford C-MAX 1.8TDCi
Hạ giá 35 000 Kč

Ford C-MAX 1.8TDCi Ghia

2009 / 1.8TDCi / 85 kW / xe chạy dầu / xe đa dụng (MPV) / chỉnh bằng tay
Hàng tháng từ 409 Kč
Giá khuyến mại 74 999 Kč
Ford C-MAX 1.8TDCi
Hạ giá 20 000 Kč

Ford C-MAX 1.8TDCi Titanium

2008 / 1.8TDCi / 85 kW / xe chạy dầu / xe đa dụng (MPV) / chỉnh bằng tay
Hàng tháng từ 450 Kč
Giá khuyến mại 74 999 Kč
Ford C-MAX 1.8TDCi
Hạ giá 20 000 Kč

Ford C-MAX 1.8TDCi Titanium

2010 / 1.8TDCi / 85 kW / xe chạy dầu / xe đa dụng (MPV) / chỉnh bằng tay
Hàng tháng từ 532 Kč
Giá khuyến mại 94 999 Kč
Ford C-MAX 1.6TDCi
Hạ giá 35 000 Kč

Ford C-MAX 1.6TDCi Titanium

2011 / 1.6TDCi / 85 kW / xe chạy dầu / xe đa dụng (MPV) / chỉnh bằng tay
Hàng tháng từ 778 Kč
Giá khuyến mại 149 999 Kč
Ford C-MAX 1.6TDCi
Hạ giá 26 000 Kč

Ford C-MAX 1.6TDCi

2011 / 1.6TDCi / 85 kW / xe chạy dầu / xe đa dụng (MPV) / chỉnh bằng tay
Hàng tháng từ 672 Kč
Giá khuyến mại 123 999 Kč
Ford C-MAX 2.0TDCi
Hạ giá 30 000 Kč

Ford C-MAX 2.0TDCi

2012 / 2.0TDCi / 120 kW / xe chạy dầu / xe đa dụng (MPV) / tự động
Hàng tháng từ 634 Kč
Giá khuyến mại 139 999 Kč
Ford C-MAX 1.6TDCi
Hạ giá 22 000 Kč

Ford C-MAX 1.6TDCi Trend

2013 / 1.6TDCi / 85 kW / xe chạy dầu / xe đa dụng (MPV) / chỉnh bằng tay
Hàng tháng từ 839 Kč
Giá khuyến mại 192 999 Kč
Ford C-MAX 1.6TDCi
Hạ giá 50 000 Kč

Ford C-MAX 1.6TDCi Titanium

2013 / 1.6TDCi / 85 kW / xe chạy dầu / xe đa dụng (MPV) / chỉnh bằng tay
Hàng tháng từ 775 Kč
Giá khuyến mại 174 999 Kč
Ford C-MAX 1.6TDCi

Ford C-MAX 1.6TDCi Ghia

2009 / 1.6TDCi / 80 kW / xe chạy dầu / xe đa dụng (MPV) / chỉnh bằng tay
Hàng tháng từ 532 Kč
Giá khuyến mại 94 999 Kč
Ford C-MAX 1.6TDCi
Hạ giá 40 000 Kč

Ford C-MAX 1.6TDCi Titanium

2014 / 1.6TDCi / 85 kW / xe chạy dầu / xe đa dụng (MPV) / chỉnh bằng tay
Hàng tháng từ 789 Kč
Giá khuyến mại 204 999 Kč
1