Xe đã sử dụng%xe% để bán

Sắp xếp theo
Auto prodáno
CHÚNG TÔI RẤT TIẾC, VÌ CHIẾC XE NÀY ĐÃ BÁN RỒI, XIN BẠN HÃY CHỌN TRONG BẢNG CHÀO HÀNG DƯỚI ĐÂY

CÁC XE TƯƠNG TỰ

Ford Transit 2.2 TDCi
Hạ giá 56 000 Kč

Ford Transit 2.2 TDCi

2015 / 2.2 TDCi / 92 kW / xe chạy dầu / xe chở hàng / chỉnh bằng tay
Hàng tháng từ 1 138 Kč
Giá khuyến mại 310 580 Kč
Ford Transit 2.2TDCi
Hạ giá 13 000 Kč

Ford Transit 2.2TDCi

2012 / 2.2TDCi / 63 kW / xe chạy dầu / xe chở hàng / chỉnh bằng tay
Hàng tháng từ 618 Kč
Giá khuyến mại 135 450 Kč
Ford Transit 2.2TDCi
Hạ giá 24 000 Kč

Ford Transit 2.2TDCi

2014 / 2.2TDCi / 74 kW / xe chạy dầu / xe chở hàng / chỉnh bằng tay
Hàng tháng từ 802 Kč
Giá khuyến mại 204 100 Kč
Ford Transit 2.2TDCi
Hạ giá 12 000 Kč

Ford Transit 2.2TDCi

2013 / 2.2TDCi / 74 kW / xe chạy dầu / xe chở hàng / chỉnh bằng tay
Hàng tháng từ 703 Kč
Giá khuyến mại 159 650 Kč
Ford Transit 2.2TDCi
Hạ giá 26 000 Kč

Ford Transit 2.2TDCi

2014 / 2.2TDCi / 74 kW / xe chạy dầu / xe chở hàng / chỉnh bằng tay
Hàng tháng từ 794 Kč
Giá khuyến mại 201 680 Kč
Ford Transit 2.2TDCi
Hạ giá 28 000 Kč

Ford Transit 2.2TDCi

2014 / 2.2TDCi / 74 kW / xe chạy dầu / xe chở hàng / chỉnh bằng tay
Hàng tháng từ 752 Kč
Giá khuyến mại 193 370 Kč
Ford Transit 2.2TDCi
Hạ giá 22 000 Kč

Ford Transit 2.2TDCi

2012 / 2.2TDCi / 74 kW / xe chạy dầu / xe chở hàng / chỉnh bằng tay
Hàng tháng từ 661 Kč
Giá khuyến mại 147 550 Kč
Ford Transit 2.4TDCi
Hạ giá 31 000 Kč

Ford Transit 2.4TDCi

2008 / 2.4TDCi / 103 kW / xe chạy xăng / xe chở hàng / chỉnh bằng tay
Hàng tháng từ 694 Kč
Giá khuyến mại 129 400 Kč
Ford Transit 2.2TDCi
Hạ giá 22 000 Kč

Ford Transit 2.2TDCi

2013 / 2.2TDCi / 74 kW / xe chạy dầu / xe chở hàng / chỉnh bằng tay
Hàng tháng từ 661 Kč
Giá khuyến mại 147 550 Kč
Ford Transit 2.2TDCi
Hạ giá 18 000 Kč

Ford Transit 2.2TDCi

2016 / 2.2TDCi / 74 kW / xe chạy dầu / xe chở hàng / chỉnh bằng tay
Hàng tháng từ 1 165 Kč
Giá khuyến mại 319 050 Kč
1