Xe đã sử dụng%xe% để bán

Sắp xếp theo
Auto prodáno
CHÚNG TÔI RẤT TIẾC, VÌ CHIẾC XE NÀY ĐÃ BÁN RỒI, XIN BẠN HÃY CHỌN TRONG BẢNG CHÀO HÀNG DƯỚI ĐÂY

CÁC XE TƯƠNG TỰ

Honda Civic 1.4i
Hạ giá 55 000 Kč

Honda Civic 1.4i Executive

2013 / 1.4i / 73 kW / xe chạy xăng / xe hatchback / chỉnh bằng tay
Hàng tháng từ 775 Kč
Giá khuyến mại 174 999 Kč
Honda Civic 1.4i-VTEC
Hạ giá 41 000 Kč

Honda Civic 1.4i-VTEC Sport

2013 / 1.4i-VTEC / 73 kW / xe chạy xăng / xe hatchback / chỉnh bằng tay
Hàng tháng từ 772 Kč
Giá khuyến mại 173 999 Kč
Honda Civic 1.8i-VTEC
Hạ giá 30 000 Kč

Honda Civic 1.8i-VTEC Sport

2014 / 1.8i-VTEC / 104 kW / xe chạy xăng / xe hatchback / chỉnh bằng tay
Hàng tháng từ 1 010 Kč
Giá khuyến mại 269 999 Kč
Honda Civic 2.2i-DTEC
Hạ giá 20 000 Kč

Honda Civic 2.2i-DTEC Sport

2012 / 2.2i-DTEC / 110 kW / xe chạy dầu / xe hatchback / chỉnh bằng tay
Hàng tháng từ 810 Kč
Giá khuyến mại 184 999 Kč
Honda Civic 1.8 V-TEC
Hạ giá 15 000 Kč

Honda Civic 1.8 V-TEC Sport

2006 / 1.8 V-TEC / 103 kW / xe chạy xăng / xe hatchback / chỉnh bằng tay
Hàng tháng từ 635 Kč
Giá khuyến mại 94 999 Kč
Honda Civic 1.8i-VTEC
Hạ giá 40 000 Kč

Honda Civic 1.8i-VTEC Comfort

2012 / 1.8i-VTEC / 104 kW / xe chạy xăng / xe hatchback / chỉnh bằng tay
Hàng tháng từ 881 Kč
Giá khuyến mại 204 999 Kč
Honda Civic 1.8iVTEC
Hạ giá 20 000 Kč

Honda Civic 1.8iVTEC Sport

2013 / 1.8iVTEC / 104 kW / xe chạy xăng / xe hatchback / chỉnh bằng tay
Hàng tháng từ 881 Kč
Giá khuyến mại 204 999 Kč
Honda Civic 1.4i-VTEC
Hạ giá 25 000 Kč

Honda Civic 1.4i-VTEC Elegance

2016 / 1.4i-VTEC / 73 kW / xe chạy xăng / xe hatchback / chỉnh bằng tay
Hàng tháng từ 1 026 Kč
Giá khuyến mại 274 999 Kč
Honda Civic 2.2i-DTEC
Hạ giá 30 000 Kč

Honda Civic 2.2i-DTEC Sport

2013 / 2.2i-DTEC / 110 kW / xe chạy dầu / xe hatchback / chỉnh bằng tay
Hàng tháng từ 740 Kč
Giá khuyến mại 164 999 Kč
Honda Civic 1.8 i-VTEC
Hạ giá 20 000 Kč

Honda Civic 1.8 i-VTEC Sport

2013 / 1.8 i-VTEC / 104 kW / xe chạy xăng / xe hatchback / chỉnh bằng tay
Hàng tháng từ 846 Kč
Giá khuyến mại 194 999 Kč
1