Xe đã sử dụng%xe% để bán

Sắp xếp theo
Auto prodáno
CHÚNG TÔI RẤT TIẾC, VÌ CHIẾC XE NÀY ĐÃ BÁN RỒI, XIN BẠN HÃY CHỌN TRONG BẢNG CHÀO HÀNG DƯỚI ĐÂY

CÁC XE TƯƠNG TỰ

Mercedes-Benz Třídy M 3.0 CDi
Hạ giá 61 000 Kč

Mercedes-Benz Třídy M 3.0 CDi

2008 / 3.0 CDi / 165 kW / xe chạy dầu / xe thể thao đa dụng (SUV) / 4x4 / tự động
Hàng tháng từ 1 265 Kč
Giá khuyến mại 258 999 Kč
Mercedes-Benz Třídy M 3.0 CDi
Hạ giá 35 000 Kč

Mercedes-Benz Třídy M 3.0 CDi

2010 / 3.0 CDi / 150 kW / xe chạy dầu / xe thể thao đa dụng (SUV) / 4x4 / tự động
Hàng tháng từ 1 576 Kč
Giá khuyến mại 334 999 Kč
Mercedes-Benz Třídy M 3.0 CDi

Mercedes-Benz Třídy M 3.0 CDi

2005 / 3.0 CDi / 165 kW / xe chạy dầu / xe thể thao đa dụng (SUV) / tự động
Hàng tháng từ 1 222 Kč
Giá khuyến mại 205 000 Kč
BMW X5 3.0 SD
Hạ giá 114 000 Kč

BMW X5 3.0 SD

2008 / 3.0 SD / 210 kW / xe chạy dầu / xe thể thao đa dụng (SUV) / 4x4 / tự động
Hàng tháng từ 1 413 Kč
Giá khuyến mại 294 999 Kč
Toyota Rav 4 2.2 D-CAT
Hạ giá 30 000 Kč

Toyota Rav 4 2.2 D-CAT Executive

2010 / 2.2 D-CAT / 112 kW / xe chạy dầu / xe thể thao đa dụng (SUV) / tự động
Hàng tháng từ 1 065 Kč
Giá khuyến mại 209 999 Kč
BMW X5 3.0d
Hạ giá 34 000 Kč

BMW X5 3.0d

2007 / 3.0d / 160 kW / xe chạy dầu / xe thể thao đa dụng (SUV) / 4x4 / tự động
Hàng tháng từ 1 056 Kč
Giá khuyến mại 170 999 Kč
Volkswagen Touareg 2.5 TDi R5
Hạ giá 75 000 Kč

Volkswagen Touareg 2.5 TDi R5

2007 / 2.5 TDi R5 / 128 kW / xe chạy dầu / xe thể thao đa dụng (SUV) / 4x4 / tự động
Hàng tháng từ 904 Kč
Giá khuyến mại 144 999 Kč
Volkswagen Touareg 2.5 TDi

Volkswagen Touareg 2.5 TDi

2009 / 2.5 TDi / 128 kW / xe chạy dầu / xe thể thao đa dụng (SUV) / 4x4 / chỉnh bằng tay
Hàng tháng từ 962 Kč
Giá khuyến mại 190 000 Kč
Volkswagen Touareg 3.0TDi
Hạ giá 75 000 Kč

Volkswagen Touareg 3.0TDi

2010 / 3.0TDi / 176 kW / xe chạy dầu / xe thể thao đa dụng (SUV) / 4x4 / tự động
Hàng tháng từ 1 878 Kč
Giá khuyến mại 374 999 Kč
Volkswagen Touareg 3.0 TDi
Hạ giá 60 000 Kč

Volkswagen Touareg 3.0 TDi

2011 / 3.0 TDi / 176 kW / xe chạy dầu / xe thể thao đa dụng (SUV) / 4x4 / tự động
Hàng tháng từ 1 944 Kč
Giá khuyến mại 389 999 Kč
1