Xe đã sử dụng%xe% để bán

Sắp xếp theo
Škoda Octavia III 2.0 TDi

Škoda Octavia III 2.0 TDi RS

Rok výroby
2017
Motor
2.0 TDi/135 kW
Palivo
xe chạy dầu
Karoserie
xe liftback
Převodovka
tự động
Hạ giá 10 000 Kč
Hàng tháng từ 1 680 Kč
Giá khuyến mại 419 999 Kč
Škoda Octavia III 2.0 TDi

Škoda Octavia III 2.0 TDi Drive

Rok výroby
2017
Motor
2.0 TDi/110 kW
Palivo
xe chạy dầu
Karoserie
xe combi
Převodovka
tự động
Hạ giá 20 000 Kč
Hàng tháng từ 1 575 Kč
Giá khuyến mại 399 999 Kč
Škoda Octavia III 1.4TSi CNG

Škoda Octavia III 1.4TSi CNG Style

Rok výroby
2017
Motor
1.4TSi CNG/81 kW
Palivo
CNG + xăng
Karoserie
xe liftback
Převodovka
chỉnh bằng tay
Hạ giá 21 000 Kč
Hàng tháng từ 1 571 Kč
Giá khuyến mại 398 999 Kč
Škoda Octavia III 1.6 TDi

Škoda Octavia III 1.6 TDi

Rok výroby
2018
Motor
1.6 TDi/85 kW
Palivo
xe chạy dầu
Karoserie
xe combi
Převodovka
chỉnh bằng tay
Hạ giá 30 000 Kč
Hàng tháng từ 1 505 Kč
Giá khuyến mại 379 999 Kč
Škoda Octavia III 2.0 TDi

Škoda Octavia III 2.0 TDi RS

Rok výroby
2015
Motor
2.0 TDi/135 kW
Palivo
xe chạy dầu
Karoserie
xe liftback
Převodovka
tự động
Hàng tháng từ 1 470 Kč
Giá khuyến mại 369 999 Kč
Škoda Octavia III 2.0 TDi

Škoda Octavia III 2.0 TDi L&K

Rok výroby
2016
Motor
2.0 TDi/135 kW
Palivo
xe chạy dầu
Karoserie
xe combi
Převodovka
tự động 4x4
Hàng tháng từ 1 470 Kč
Giá khuyến mại 369 999 Kč
Škoda Octavia III 2.0TDi

Škoda Octavia III 2.0TDi RS

Rok výroby
2015
Motor
2.0TDi/135 kW
Palivo
xe chạy dầu
Karoserie
xe combi
Převodovka
chỉnh bằng tay
Hạ giá 15 000 Kč
Hàng tháng từ 1 470 Kč
Giá khuyến mại 369 999 Kč
Škoda Octavia III 1.8TSi

Škoda Octavia III 1.8TSi Style

Rok výroby
2017
Motor
1.8TSi/132 kW
Palivo
xe chạy xăng
Karoserie
xe liftback
Převodovka
chỉnh bằng tay
Hàng tháng từ 1 470 Kč
Giá khuyến mại 369 999 Kč
Škoda Octavia III 2.0 TDi

Škoda Octavia III 2.0 TDi RS

Rok výroby
2014
Motor
2.0 TDi/135 kW
Palivo
xe chạy dầu
Karoserie
xe combi
Převodovka
chỉnh bằng tay
Hàng tháng từ 1 435 Kč
Giá khuyến mại 360 000 Kč
Škoda Octavia III 2.0 TDi

Škoda Octavia III 2.0 TDi RS

Rok výroby
2015
Motor
2.0 TDi/135 kW
Palivo
xe chạy dầu
Karoserie
xe liftback
Převodovka
tự động
Hạ giá 30 000 Kč
Hàng tháng từ 1 262 Kč
Giá khuyến mại 349 999 Kč
1 2 3 4 63

Các chi nhánh Auto ESA