Xe đã sử dụng%xe% để bán

Sắp xếp theo
Auto prodáno
CHÚNG TÔI RẤT TIẾC, VÌ CHIẾC XE NÀY ĐÃ BÁN RỒI, XIN BẠN HÃY CHỌN TRONG BẢNG CHÀO HÀNG DƯỚI ĐÂY

CÁC XE TƯƠNG TỰ

Škoda Octavia III 1.6 TDi
Hạ giá 70 000 Kč

Škoda Octavia III 1.6 TDi Ambition

2014 / 1.6 TDi / 66 kW / xe chạy dầu / xe liftback / chỉnh bằng tay
Hàng tháng từ 600 Kč
Giá khuyến mại 149 999 Kč
Škoda Octavia III 1.6TDi
Hạ giá 55 000 Kč

Škoda Octavia III 1.6TDi Ambition

2013 / 1.6TDi / 77 kW / xe chạy dầu / xe liftback / chỉnh bằng tay
Hàng tháng từ 846 Kč
Giá khuyến mại 194 999 Kč
Škoda Octavia III 1.6 TDi
Hạ giá 91 000 Kč

Škoda Octavia III 1.6 TDi Elegance

2013 / 1.6 TDi / 77 kW / xe chạy dầu / xe liftback / chỉnh bằng tay
Hàng tháng từ 807 Kč
Giá khuyến mại 183 999 Kč
Škoda Octavia III 1.6 TDi
Hạ giá 80 000 Kč

Škoda Octavia III 1.6 TDi Elegance

2012 / 1.6 TDi / 77 kW / xe chạy dầu / xe liftback / chỉnh bằng tay
Hàng tháng từ 775 Kč
Giá khuyến mại 174 999 Kč
Škoda Octavia III 1.6 TDi
Hạ giá 70 000 Kč

Škoda Octavia III 1.6 TDi

2015 / 1.6 TDi / 66 kW / xe chạy dầu / xe liftback / chỉnh bằng tay
Hàng tháng từ 679 Kč
Giá khuyến mại 169 999 Kč
Škoda Octavia III 1.6 TDi
Hạ giá 65 000 Kč

Škoda Octavia III 1.6 TDi Elegance

2013 / 1.6 TDi / 77 kW / xe chạy dầu / xe liftback / chỉnh bằng tay
Hàng tháng từ 828 Kč
Giá khuyến mại 189 999 Kč
Škoda Octavia III 1.6 TDi
Hạ giá 75 000 Kč

Škoda Octavia III 1.6 TDi Ambition

2015 / 1.6 TDi / 77 kW / xe chạy dầu / xe liftback / chỉnh bằng tay
Hàng tháng từ 789 Kč
Giá khuyến mại 204 999 Kč
Škoda Octavia III 1.6 TDi
Hạ giá 70 000 Kč

Škoda Octavia III 1.6 TDi Ambition

2015 / 1.6 TDi / 77 kW / xe chạy dầu / xe liftback / chỉnh bằng tay
Hàng tháng từ 757 Kč
Giá khuyến mại 194 999 Kč
Škoda Octavia III 1.6 TDi
Hạ giá 100 000 Kč

Škoda Octavia III 1.6 TDi Elegance

2013 / 1.6 TDi / 77 kW / xe chạy dầu / xe liftback / chỉnh bằng tay
Hàng tháng từ 705 Kč
Giá khuyến mại 159 999 Kč
Škoda Octavia III 2.0 TDi
Hạ giá 70 000 Kč

Škoda Octavia III 2.0 TDi Elegance

2013 / 2.0 TDi / 110 kW / xe chạy dầu / xe liftback / chỉnh bằng tay
Hàng tháng từ 969 Kč
Giá khuyến mại 224 999 Kč
1