Xe đã sử dụng%xe% để bán

Sắp xếp theo
Volkswagen Tiguan 2.0TDi
Hạ giá 20 000 Kč

Volkswagen Tiguan 2.0TDi CUP

2014 / 2.0TDi / 130 kW / xe chạy dầu / xe thể thao đa dụng (SUV) / 4x4 / tự động
Hàng tháng từ 1 645 Kč
Giá khuyến mại 419 999 Kč
Volkswagen Tiguan 2.0TDi
Hạ giá 20 000 Kč

Volkswagen Tiguan 2.0TDi CUP

2014 / 2.0TDi / 130 kW / xe chạy dầu / xe thể thao đa dụng (SUV) / 4x4 / tự động
Hàng tháng từ 1 645 Kč
Giá khuyến mại 419 999 Kč
Volkswagen Tiguan 2.0TDi
Hạ giá 15 000 Kč

Volkswagen Tiguan 2.0TDi R-Line

2013 / 2.0TDi / 130 kW / xe chạy dầu / xe thể thao đa dụng (SUV) / 4x4 / tự động
Hàng tháng từ 1 704 Kč
Giá khuyến mại 389 999 Kč
Volkswagen Tiguan 2.0TDi

Volkswagen Tiguan 2.0TDi Sport&Style

2014 / 2.0TDi / 103 kW / xe chạy dầu / xe thể thao đa dụng (SUV) / chỉnh bằng tay
Hàng tháng từ 1 540 Kč
Giá khuyến mại 389 999 Kč
Volkswagen Tiguan 2.0TDi
Hạ giá 54 000 Kč

Volkswagen Tiguan 2.0TDi Sport

2014 / 2.0TDi / 103 kW / xe chạy dầu / xe thể thao đa dụng (SUV) / 4x4 / tự động
Hàng tháng từ 1 526 Kč
Giá khuyến mại 385 999 Kč
Volkswagen Tiguan 2.0TDi
Hạ giá 55 000 Kč

Volkswagen Tiguan 2.0TDi CUP

2014 / 2.0TDi / 103 kW / xe chạy dầu / xe thể thao đa dụng (SUV) / 4x4 / tự động
Hàng tháng từ 1 487 Kč
Giá khuyến mại 374 999 Kč
Volkswagen Tiguan 2.0TDi

Volkswagen Tiguan 2.0TDi Track&Style

2015 / 2.0TDi / 103 kW / xe chạy dầu / xe thể thao đa dụng (SUV) / 4x4 / tự động
Hàng tháng từ 1 435 Kč
Giá khuyến mại 359 999 Kč
Volkswagen Tiguan 2.0TDi
Hạ giá 40 000 Kč

Volkswagen Tiguan 2.0TDi Sport&Style

2013 / 2.0TDi / 103 kW / xe chạy dầu / xe thể thao đa dụng (SUV) / 4x4 / chỉnh bằng tay
Hàng tháng từ 1 409 Kč
Giá khuyến mại 349 999 Kč
Volkswagen Tiguan 2.0TDI
Hạ giá 30 000 Kč

Volkswagen Tiguan 2.0TDI Life

2014 / 2.0TDI / 103 kW / xe chạy dầu / xe thể thao đa dụng (SUV) / chỉnh bằng tay
Hàng tháng từ 1 262 Kč
Giá khuyến mại 349 999 Kč
Volkswagen Tiguan 2.0 TDi
Hạ giá 50 000 Kč

Volkswagen Tiguan 2.0 TDi Sportline

2013 / 2.0 TDi / 103 kW / xe chạy dầu / xe thể thao đa dụng (SUV) / 4x4 / tự động
Hàng tháng từ 1 409 Kč
Giá khuyến mại 349 999 Kč
1 2 3 4 8