Xe đã sử dụng%xe% để bán

Sắp xếp theo
Volkswagen Tiguan 2.0 TSi

Volkswagen Tiguan 2.0 TSi Sport&Style

Rok výroby
2013
Motor
2.0 TSi/132 kW
Palivo
xe chạy xăng
Karoserie
xe thể thao đa dụng (SUV)
Převodovka
tự động
Hàng tháng từ 1 505 Kč
Giá khuyến mại 379 999 Kč
Volkswagen Tiguan 2.0TDi

Volkswagen Tiguan 2.0TDi Sport

Rok výroby
2014
Motor
2.0TDi/103 kW
Palivo
xe chạy dầu
Karoserie
xe thể thao đa dụng (SUV)
Převodovka
chỉnh bằng tay 4x4
Hạ giá 51 000 Kč
Hàng tháng từ 1 466 Kč
Giá khuyến mại 368 999 Kč
Volkswagen Tiguan 2.0 TSi

Volkswagen Tiguan 2.0 TSi CUP

Rok výroby
2014
Motor
2.0 TSi/132 kW
Palivo
xe chạy xăng
Karoserie
xe thể thao đa dụng (SUV)
Převodovka
tự động 4x4
Hạ giá 31 000 Kč
Hàng tháng từ 1 466 Kč
Giá khuyến mại 368 999 Kč
Volkswagen Tiguan 2.0TDi

Volkswagen Tiguan 2.0TDi Sport

Rok výroby
2014
Motor
2.0TDi/103 kW
Palivo
xe chạy dầu
Karoserie
xe thể thao đa dụng (SUV)
Převodovka
tự động 4x4
Hạ giá 55 000 Kč
Hàng tháng từ 1 435 Kč
Giá khuyến mại 359 999 Kč
Volkswagen Tiguan 2.0 TDi

Volkswagen Tiguan 2.0 TDi

Rok výroby
2015
Motor
2.0 TDi/81 kW
Palivo
xe chạy dầu
Karoserie
xe thể thao đa dụng (SUV)
Převodovka
chỉnh bằng tay
Hàng tháng từ 1 263 Kč
Giá khuyến mại 349 999 Kč
Volkswagen Tiguan 2.0 TDi

Volkswagen Tiguan 2.0 TDi Sportline

Rok výroby
2013
Motor
2.0 TDi/103 kW
Palivo
xe chạy dầu
Karoserie
xe thể thao đa dụng (SUV)
Převodovka
tự động 4x4
Hạ giá 30 000 Kč
Hàng tháng từ 1 199 Kč
Giá khuyến mại 329 999 Kč
Volkswagen Tiguan 2.0 TDi

Volkswagen Tiguan 2.0 TDi Sport&Style

Rok výroby
2012
Motor
2.0 TDi/103 kW
Palivo
xe chạy dầu
Karoserie
xe thể thao đa dụng (SUV)
Převodovka
tự động 4x4
Hạ giá 16 000 Kč
Hàng tháng từ 1 300 Kč
Giá khuyến mại 318 999 Kč
Volkswagen Tiguan 2.0 TDi

Volkswagen Tiguan 2.0 TDi Sport&Style

Rok výroby
2012
Motor
2.0 TDi/103 kW
Palivo
xe chạy dầu
Karoserie
xe thể thao đa dụng (SUV)
Převodovka
tự động 4x4
Hạ giá 20 000 Kč
Hàng tháng từ 1 268 Kč
Giá khuyến mại 309 999 Kč
Volkswagen Tiguan 2.0 TDi

Volkswagen Tiguan 2.0 TDi Sportline

Rok výroby
2014
Motor
2.0 TDi/103 kW
Palivo
xe chạy dầu
Karoserie
xe thể thao đa dụng (SUV)
Převodovka
chỉnh bằng tay 4x4
Hàng tháng từ 1 105 Kč
Giá khuyến mại 300 000 Kč
Volkswagen Tiguan 2.0TDi

Volkswagen Tiguan 2.0TDi Sport

Rok výroby
2012
Motor
2.0TDi/103 kW
Palivo
xe chạy dầu
Karoserie
xe thể thao đa dụng (SUV)
Převodovka
tự động 4x4
Hạ giá 10 000 Kč
Hàng tháng từ 1 233 Kč
Giá khuyến mại 299 999 Kč
1 2 3 4 6

Các chi nhánh Auto ESA