Dokumenty potrzebne przy zakupie

  • Paszport
  • Zaświadczenie o pozwoleniu na pobyt
  • Zezwolenie na prowadzenie działalności lub wypis z rejestru handlowegoW przypadku zawierania umowy leasingowej na firmę konieczne jest przedłożenie oświadczenia podatkowego, bilansu i informacji o dochodach.
Jeśli masz nawiązany stosunek pracy, konieczne jest zaświadczenie o zarobkach.
* Kredyt lub leasing bezpośrednio w Auto ESA mogą otrzymać tylko ci obcokrajowcy, którzy mają pozwolenie na pobyt stały lub czasowy w Republice Czeskiej bądź też posiadają w Czechach firmę.

Samochody w promocji