Potrebné doklady

  • pas
  • preukaz o povolení na pobyt
  • živnostenský list alebo výpis z obchodného registra


    V prípade uzatvárania lízingovej zmluvy na firmu musíte predložiť daňové priznanie, súvahu a výsledovku.
    Ak ste v zamestnaneckom pomere, tak potvrdenie o príjme.* Úver alebo lízing priamo v Auto ESA môžu uzatvoriť len cudzinci, ktorí majú trvalý alebo prechodný pobyt v ČR alebo ako podnikatelia majú sídlo firmy v ČR.

Akciové vozidlá