PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ WWW STRÁNEK AUTO ESA

 

Majitelem a provozovatelem www stránek provozovaných na doméně autoesa.cz (dále jen ("www stránky Auto ESA") je společnost AutoESA a.s., IČ: 25627538, se sídlem Praha 10, K Učilišti 170, PSČ: 102 00 (dále jen "Auto ESA").
Obsah www stránek Auto ESA jakož i jejich celkový vzhled jsou autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon), www stránky Auto ESA dále obsahují též vyobrazení ochranných známek ve vlastnictví Auto ESA. Jakékoliv užití www stránek Auto ESA nebo jejich části jinak než v případech výslovně připuštěných zákonem, zejména pak jejich užití formou šíření, kopírování, napodobování nebo dalšího zpracování bez souhlasu autora či vlastníka ochranné známky je zakázáno. Dále jsou zakázány jakékoli zásahy do obsahu www stránek Auto ESA nebo jejich charakteru.
Auto ESA si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit jakoukoliv část obsahu www stránek Auto ESA. Auto ESA neodpovídá za správnost, úplnost či aktuálnost obsahu www stránek Auto ESA. Celková aktualizace databáze vozidel se provádí jednou týdně. Auto ESA neručí za aktuálnost nabídky vozidel na Internetu. Na dostupnost jednotlivých vozidel se informujte zdarma na infolince 800 555 555 nebo se nás zeptejte prostřednictvím elektronického formuláře u karty vozidla.
Každý uživatel Internetu užívá www stránky Auto ESA na vlastní riziko. Auto ESA neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v souvislosti s připojením na www stránky Auto ESA a jejich užíváním a dále za škody vzniklé z důvodu jejich částečné nebo úplné nefunkčnosti. Auto ESA nezaručuje nepřetržitost a funkčnost připojení k www stránkám Auto ESA.
Auto ESA neodpovídá ani nijak neručí za obsah www stránek, které jsou dostupné prostřednictvím www stránek Auto ESA, ani za závazky osob, které nabízejí, poskytují nebo zprostředkovávají služby na takovýchto www stránkách. Auto ESA dále neodpovídá za pravdivost, obsah a formu reklamy třetích osob na www stránkách Auto ESA.
V případě poskytnutí osobních údajů Auto ESA prostřednictvím elektronického formuláře s odsouhlasením podmínek Auto ESA uživatel souhlasí, aby AutoESA a.s., K učilišti 170, Praha 10, IČ: 256 27 538 zpracovávalo manuálně i automatizovaně prostřednictvím výpočetní techniky poskytnuté osobní údaje pro marketingové účely v souladu se zákonem 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, jakož i pro potřeby obchodních sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti. Souhlas je poskytován dobrovolně, na dobu neurčitou s tím, že může být písemně vůči Auto ESA odvolán na adrese databaze@autoesa.cz. Uživatel bere na vědomí, že má právo na přístup ke svým údajům a právo na jejich opravu v souladu s ustanovením § 11 zákona č. 101/2000 Sb. a právo na vysvětlení, odstranění závadného stavu a právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů v souladu s ustanovením § 21 zákona č. 101/2000 Sb.
Celková aktualizace databáze vozidel se provádí jednou týdně. Auto ESA neručí za aktuálnost nabídky vozidel na Internetu. Na dostupnost jednotlivých vozidel se informujte zdarma na infolince 800 555 555 nebo se nás zeptejte prostřednictvím elektronického formuláře u karty vozidla.

Doporučené vozy