Giấy tờ cần thiết để mua xe

  • Hộ chiếu
  • Thẻ cư trú
  • Giấy phép kinh doanh hoặc trích lục Danh bạ thương mại

Trong trường hợp ký hợp đồng leasing trên danh nghĩa công ty bạn phải xuất trình bản khai thuế, quyết toán thu chi và quyết toán lỗ lãi.
Nếu bạn là nhân viên làm thuê thì xuất trình bản xác nhận thu nhập.
* Chỉ những người nước ngoài có thường trú hoặc tạm trú tại Cộng hòa Séc hoặc doanh nhân có trụ sở tại Cộng hòa Séc được ký hợp đồng vay tiền hoặc leasing tại Auto ESA.

Xe hành động