Tài khoản đối ứng

Bạn quyết định đổi chiếc xe ôtô con hoặc ôtô chở hàng của mình lấy cái mới hơn, và khi bán đi, nó cũng có thể làm cho bạn một công dụng cuối cùng. Xe cũ có thể dùng làm giá trị đối ứng, tài khoản đối ứng cho chiếc xe ôtô mới được chọn, hoặc dùng làm khoản thanh toán ngoại lệ ban đầu trong phạm vi hợp đồng leasing hoặc vay tiền.


Ưu điểm của việc dùng xe bán làm tài khoản đối ứng:

không phải bận tâm về việc thanh lý xe cũ và có thể xử dụng ngay xe ôtô mới

tránh khỏi mọi thủ tục liên quan đến việc bán và mua xe

 

Hãy đổi xe cũ lấy xe mới hơn, dùng xe cũ làm tài khoản đối ứng

 

Xe hành động