Dịch vụ bán ký gửi

 • hãy tận dụng ưu thế của dịch vụ bán ký gửi và như vậy sẽ bán được xe với giá cao nhất
 • toàn bộ thủ tục rất đơn giản, nhanh chóng và chúng tôi sẽ không gây cho bạn sự phiền hà nào
 • xe sẽ được bầy trên mặt bằng VIP
 • bạn sẽ được phân công người bán trực tiếp thường xuyên thông báo với bạn về tình hình
 • chúng tôi sẽ đăng tải thông tin về xe của bạn trên các trang web và các phương tiện quảng cáo quan trọng
 • chúng tôi sẽ thay mặt bạn chịu toàn bộ trách nhiệm
 • chúng tôi sẽ thay bạn giải quyết mọi khiếu nại
 • xe được bảo hiểm hoàn toàn đối với mọi sự gây hại, bãi xe được theo dõi qua màn hình suốt 24 giờ hàng ngày
 • bạn không phải trả tiền bãi đỗ hay lệ phí khác
 • bạn sẽ nhận được tiền ngay sau khi xe được bán
 • phần lớn các xe đều được bán sau một tháng
 • Chúng tôi là một trong những công ty tốt nhất trên thị trường trong lĩnh vực bán xe loại này!

Xe hành động