DEFEND Gap MINI

DEFEND Gap MINI poskytuje ochranu až do výše kupní ceny Vašeho automobilu. Kryje rozdíl mezi pořizovací a tržní (obecnou) cenou vozidla v případě totální škody na vozidle při havárii, která byla větší měrou zaviněná protistranou


Nemusí být sjednáno havarijní pojištění.

Poskytuje finanční ochranu na 3 roky až do výše kupní ceny automobilu.

Pro vozidla do pořizovací ceny 500 000 Kč.

Vhodná pro všechna vozidla prodávaná v Auto ESA.

Maximální limit pojistného plnění je 250 000 Kč.


Rámcová pojistná smlouva platná od 1. 4. 2022

 

 

Doporučené vozy

800 555 555 Telefon