DEFEND Gap MINI

DEFEND Gap MINI poskytuje ochranu až do výše kupní ceny Vašeho automobilu. Kryje rozdíl mezi pořizovací a tržní (obecnou) cenou vozidla v případě totální škody na vozidle při havárii, která byla větší měrou zaviněná protistranou


Nemusí být sjednáno havarijní pojištění.

Poskytuje finanční ochranu na 3 roky až do výše kupní ceny automobilu.

Pro vozidla do pořizovací ceny 500 000 Kč.

Vhodná pro všechna vozidla prodávaná v Auto ESA.

Maximální limit pojistného plnění je 250 000 Kč.


Rámcová pojistná smlouva

Všeobecné pojistné podmínky

Zvláštní pojistné podmínky

GDPR


Nový produkt mini GAP + (platný od 1. 8. 2018)

Kryje rozdíl po dobu 3 let mezi pořizovací a tržní cenou v případě totální škody na vozidle při odcizení nebo havárii, která byla větší měrou zaviněná protistranou, a to i bez havarijního pojištění.

Pro vozidla do 3,5 t

Bez omezení stáří vozu

Limit u havárie zaviněné protistranou je 500 000

Limit u mini+ u odcizení (krádeži) je 250 000 Kč (15% pojistné částky-kupní ceny první rok, zvýšení o 5% za každý další rok)


Rámcová pojistná smlouva

Všeobecné pojistné podmínky

Zvláštní pojistné podmínky

Doporučené vozy

800 555 555 Telefon