Chứng chỉ kiểm tra xe

Mua xe ô tô đã qua sử dụng tại hãng bán những ô tô đã qua sử dụng được cấp giấy chứng nhận là nền tảng cơ bản của sự mua bán an toàn. Auto ESA là hãng bán xe qua sử dụng đầu tiên tại Cộng hòa Séc được cấp giấy chứng nhận chất lượng của công ty TÜV NORD Czech. Giấy chứng nhận được cấp cho Auto ESA bởi vì ngoài những điều khác, thì công ty chỉ bán những xe đã trải qua quá trình kiểm tra khắt khe để đảm bảo cho khách hàng là xe được kiểm tra và xác minh cẩn thận trước khi được bán ra.
Xe ô tô được bán tại Auto ESA sau đó được cấp Giấy chứng nhận kiểm định xe (viết tắt là CKV), đó là giấy chứng nhận đầy đủ nhất đối với xe đã qua sử dụng tại Cộng hòa Séc. Giấy chứng nhận do công ty  Automotive Support Group s.r.o. cấp cùng sự phối hợp với các cơ quan Cebia và TÜV NORD Czech.

Akční vozy


Các chi nhánh auto esa