Xe đã sử dụng%xe% để bán

Sắp xếp theo
Auto prodáno
CHÚNG TÔI RẤT TIẾC, VÌ CHIẾC XE NÀY ĐÃ BÁN RỒI, XIN BẠN HÃY CHỌN TRONG BẢNG CHÀO HÀNG DƯỚI ĐÂY

CÁC XE TƯƠNG TỰ

Škoda Superb III 2.0TDi

Škoda Superb III 2.0TDi Style

Rok výroby
2016
Motor
2.0TDi/140 kW
Palivo
xe chạy dầu
Karoserie
xe combi
Převodovka
chỉnh bằng tay
Hạ giá 25 000 Kč
Hàng tháng từ 1 522 Kč
Giá khuyến mại 384 999 Kč
Škoda Superb II 2.0 TDi

Škoda Superb II 2.0 TDi Elegance

Rok výroby
2013
Motor
2.0 TDi/125 kW
Palivo
xe chạy dầu
Karoserie
xe combi
Převodovka
tự động
Hạ giá 30 000 Kč
Hàng tháng từ 947 Kč
Giá khuyến mại 249 999 Kč
Škoda Superb III 2.0TDi

Škoda Superb III 2.0TDi Style

Rok výroby
2016
Motor
2.0TDi/140 kW
Palivo
xe chạy dầu
Karoserie
xe combi
Převodovka
tự động
Hạ giá 42 000 Kč
Hàng tháng từ 1 673 Kč
Giá khuyến mại 427 999 Kč
Škoda Superb II 2.0 TDi

Škoda Superb II 2.0 TDi Elegance

Rok výroby
2012
Motor
2.0 TDi/103 kW
Palivo
xe chạy dầu
Karoserie
xe combi
Převodovka
chỉnh bằng tay
Hạ giá 16 000 Kč
Hàng tháng từ 930 Kč
Giá khuyến mại 213 999 Kč
Škoda Superb II 2.0TDi

Škoda Superb II 2.0TDi

Rok výroby
2012
Motor
2.0TDi/125 kW
Palivo
xe chạy dầu
Karoserie
xe combi
Převodovka
tự động
Hạ giá 20 000 Kč
Hàng tháng từ 951 Kč
Giá khuyến mại 219 999 Kč
Škoda Superb II 2.0TDi

Škoda Superb II 2.0TDi

Rok výroby
2014
Motor
2.0TDi/125 kW
Palivo
xe chạy dầu
Karoserie
xe combi
Převodovka
chỉnh bằng tay
Hạ giá 10 000 Kč
Hàng tháng từ 1 089 Kč
Giá khuyến mại 294 999 Kč
Škoda Superb II 2.0TDi

Škoda Superb II 2.0TDi Elegance

Rok výroby
2014
Motor
2.0TDi/103 kW
Palivo
xe chạy dầu
Karoserie
xe combi
Převodovka
tự động
Hạ giá 26 000 Kč
Hàng tháng từ 1 149 Kč
Giá khuyến mại 313 999 Kč
Škoda Superb II 2.0TDi

Škoda Superb II 2.0TDi Family

Rok výroby
2011
Motor
2.0TDi/103 kW
Palivo
xe chạy dầu
Karoserie
xe combi
Převodovka
chỉnh bằng tay
Hạ giá 10 000 Kč
Hàng tháng từ 916 Kč
Giá khuyến mại 209 999 Kč
Škoda Superb II 2.0TDi

Škoda Superb II 2.0TDi

Rok výroby
2014
Motor
2.0TDi/125 kW
Palivo
xe chạy dầu
Karoserie
xe combi
Převodovka
tự động
Hạ giá 10 000 Kč
Hàng tháng từ 1 215 Kč
Giá khuyến mại 334 999 Kč
Škoda Superb II 2.0 TDi

Škoda Superb II 2.0 TDi L&K

Rok výroby
2012
Motor
2.0 TDi/125 kW
Palivo
xe chạy dầu
Karoserie
xe combi
Převodovka
tự động
Hạ giá 15 000 Kč
Hàng tháng từ 846 Kč
Giá khuyến mại 194 999 Kč

Các chi nhánh Auto ESA