Xe đã sử dụng%xe% để bán

Sắp xếp theo
Auto prodáno
CHÚNG TÔI RẤT TIẾC, VÌ CHIẾC XE NÀY ĐÃ BÁN RỒI, XIN BẠN HÃY CHỌN TRONG BẢNG CHÀO HÀNG DƯỚI ĐÂY

CÁC XE TƯƠNG TỰ

Škoda Yeti 2.0 TDi
Hạ giá 17 000 Kč

Škoda Yeti 2.0 TDi Experience

2009 / 2.0 TDi / 103 kW / xe chạy dầu / xe thể thao đa dụng (SUV) / 4x4 / chỉnh bằng tay
Hàng tháng từ 893 Kč
Giá khuyến mại 172 999 Kč
Škoda Yeti 2.0TDi
Hạ giá 40 000 Kč

Škoda Yeti 2.0TDi Style

2015 / 2.0TDi / 110 kW / xe chạy dầu / xe thể thao đa dụng (SUV) / 4x4 / chỉnh bằng tay
Hàng tháng từ 1 136 Kč
Giá khuyến mại 309 999 Kč
Škoda Yeti 2.0TDi
Hạ giá 40 000 Kč

Škoda Yeti 2.0TDi

2010 / 2.0TDi / 81 kW / xe chạy dầu / xe thể thao đa dụng (SUV) / chỉnh bằng tay
Hàng tháng từ 696 Kč
Giá khuyến mại 129 999 Kč
Škoda Yeti 2.0TDi
Hạ giá 43 000 Kč

Škoda Yeti 2.0TDi Adventure

2015 / 2.0TDi / 125 kW / xe chạy dầu / xe thể thao đa dụng (SUV) / 4x4 / chỉnh bằng tay
Hàng tháng từ 1 127 Kč
Giá khuyến mại 306 999 Kč
Škoda Yeti 2.0 TDi
Hạ giá 30 000 Kč

Škoda Yeti 2.0 TDi Experience

2012 / 2.0 TDi / 103 kW / xe chạy dầu / xe thể thao đa dụng (SUV) / 4x4 / chỉnh bằng tay
Hàng tháng từ 916 Kč
Giá khuyến mại 209 999 Kč
Škoda Yeti 2.0 TDi
Hạ giá 35 000 Kč

Škoda Yeti 2.0 TDi

2012 / 2.0 TDi / 103 kW / xe chạy dầu / xe thể thao đa dụng (SUV) / 4x4 / chỉnh bằng tay
Hàng tháng từ 846 Kč
Giá khuyến mại 194 999 Kč
Škoda Yeti 2.0TDi
Hạ giá 45 000 Kč

Škoda Yeti 2.0TDi

2017 / 2.0TDi / 103 kW / xe chạy dầu / xe thể thao đa dụng (SUV) / 4x4 / tự động
Hàng tháng từ 1 522 Kč
Giá khuyến mại 384 999 Kč
Škoda Yeti 2.0TDi
Hạ giá 37 000 Kč

Škoda Yeti 2.0TDi Ambition

2009 / 2.0TDi / 103 kW / xe chạy dầu / xe thể thao đa dụng (SUV) / 4x4 / chỉnh bằng tay
Hàng tháng từ 770 Kč
Giá khuyến mại 147 999 Kč
Škoda Yeti 2.0 TDi
Hạ giá 35 000 Kč

Škoda Yeti 2.0 TDi Ambition

2014 / 2.0 TDi / 81 kW / xe chạy dầu / xe thể thao đa dụng (SUV) / chỉnh bằng tay
Hàng tháng từ 726 Kč
Giá khuyến mại 184 999 Kč
Škoda Yeti 2.0TDi
Hạ giá 35 000 Kč

Škoda Yeti 2.0TDi Ambition

2014 / 2.0TDi / 103 kW / xe chạy dầu / xe thể thao đa dụng (SUV) / 4x4 / chỉnh bằng tay
Hàng tháng từ 915 Kč
Giá khuyến mại 239 999 Kč
1